O chorobie Krabbego

Geny... Jest taki jeden gen GALC, w 14 chromosomie. 1 na 150 osób ma mutację tego genu, czyli jest nosicielem mutacji. Jest to gen recesywny, czyli nosicielstwo nie powoduje choroby. Jeśli dwie osoby będące nosicielami tej samej mutacji genowej spotkają się, istnieje 25% ryzyko, że ich dziecko odziedziczy od obojga rodziców gen recesywny i będzie chore.


U chorych dzieci, mutacja ta powoduje obniżenie wartości enzymu beta-glukocerebrozydaza. Obniżenie wartości tego enzymu powoduje z kolei stopniową degradację mieliny w mózgu. Mielina, mówiąc najprościej odpowiada za przewodzenie impulsów nerwowych do mózgu, co ma znaczenie dla wszelkich czynności życiowych organizmu.

To właśnie jest Choroba Krabbego (leukodystrofia globoidalna). To ultra rzadka choroba metaboliczna o podłożu genetycznym (1 na 100 000 urodzeń). Najczęstsza jest postać niemowlęca, kiedy objawy choroby pojawiają się między 4 a 6 miesiącem życia. Choroba zazwyczaj bardzo szybko postępuje kończąc się śmiercią przed 2-3 rokiem życia.

Choroba Krabbego nie ma jednoznacznego przebiegu, jednak najczęściej udaje się wyróżnić trzy stadia:
Stadium I: drażliwość, sztywność, okresowe wzrosty temperatury ciała (niejasne gorączki), trudności z utrzymaniem głowy, karmieniem, wymioty, okresowe zaciskanie kciuka;
Stadium II: napady wzmożonego napięcia mięśni - z przybieraniem pozycji łukowatego wygięcia kręgosłupa, z odgięciem głowy do tyłu (tzw. opistotonus); drgawki miokloniczne ("szarpania", kurcze mięśnia lub grup mięśniowych); zaciskanie dłoni, spowolnienie rozwoju psycho-motorycznego, ubytki widzenia;
Stadium III: spadek napięcia mięśniowego, utrata wzroku i słuchu.

Nie ma żadnych metod leczenia. Można jedynie łagodzić objawy choroby. Są przypadki próby walki z chorobą, które stosuje się jednak jedynie w przypadku rozpoczęcia leczenia przed pojawieniem się pierwszych objawów lub w wyjątkowo łagodnych formach choroby. Są to przeszczepy szpiku kostnego, terapia komórkami macierzystymi, próby dostarczania brakującego enzymu.


Więcej informacji o chorobie Krabbego:

Choroba Krabbego:
  • Krótki opis choroby - link i link
  • Rozszerzony opis choroby (ang.) - link
  • O zwiększonym występowaniu choroby na terenach województwa łódzkiego - link
  • Film "What is Krabbe disease" (ang.) - link

Blogi zagraniczne:

Inne:
  • Historia rodziny z Warszawy - link
  • Tymek - link
Copyright © 2014 Oliwka
Designed By Blokotek